top of page
Search
  • Talent Trondheim

Juniorsolistene fyller 20 år!

Updated: Oct 28, 202130. oktober kl 18 inviterer Juniorsolistene til konsert på Ringve museum i anledning sitt 20-årsjubileum. Med seg har de klaversolist Håvard Gimse, nåværende kunstnerisk leder Alexander Robson og tidligere kunstnerisk leder Sigmund Tvete Vik. Sammen vil de fremføre musikk av Tchaikovsky, Britten, Skalkottas, Schnittke, Mozart og Kilar. Konserten kan du lese mer om, og kjøpe billetter til, her:
”You must be doing something right in Trondheim!”, sa imponerte engelske musikkpedagoger og musikere under JuniorSolistenes tur til England for noen år siden. Og det var særlig samspillet og orkesterklangen de lot seg imponere av. En samspillkultur bygd opp gjennom 33 år i TrondheimSolistene, og som orkesteret i dag ser som sin viktige oppgave å lære bort til den yngre generasjon.


I 20 år har derfor JuniorSolistene vært et høyst levende orkester som spiller en viktig rolle i hele landsdelen. Det består av ca 20 strykere i alderen 14-20 år, og talentene kommer fra hele Midt-Norge – fra Ålesund i sør til Bodø i nord.Men hvordan startet det hele, egentlig?


La oss spole tilbake til 70-tallet, da Kåre Opdal, kulturskolerektor i Trondheim, satte i gang med sine visjoner for musikkskolene, og ikke minst prosjektet ”mini-fiolin”. Mot slutten av 80-tallet hadde man begynt å se resultater av dette nybrottsarbeidet. Den første generasjon ”mini-fiolinister” begynte å bli voksen! Så stiftet Bjarne Fiskum TrondheimSolistene i 1988, og det ble en orkesterskole uten like. Med sin lange erfaring og unike lederstil, drillet han ungdommene i samspill på høyt nivå. Orkesterets virksomhet og anseelse vokste, og det ble også mer og mer profesjonelt. Den nære tilknytningen til Musikkonservatoriet i Trondheim (nå NTNU) ble opprettholdt, men samtidig så man at ungdommene under 20 år ikke fikk være med så ofte lenger, slik at de mistet muligheten for samspilltrening på høyt nivå. Så i 2001 ”tvang” det seg fram et eget rekrutteringsorkester: JuniorSolistene.Den første samlingen ble holdt en helg i oktober 2001. Allerede året etter var de etablert som et fullverdig kammerorkester og opptrådte blant annet på Trondheim kammermusikkfestival september 2002. Sigmund Tvete Vik fikk fra starten av ansvaret for både den administrative og den kunstneriske delen. I 2003 spilte de inn sin første CD med musikk av Trondheimskomponisten Bertil Palmar Johansen. Dette året startet de også sin imponerende rekke med utenlandsturnéer:

2003: København/Østersund

2008: Praha

2010: Oxford/London

2011: Toscana

2013: Serbia

2016: Tokyo/Kyoto

2018: Lisbon Music Festival (Portugal)


Det å spille i JuniorSolistene er en unik sjanse for ungdommer å møte likesinnede og å spille med jevnaldrende på samme nivå. Orkesteret har en bevisst satsing på høyt nivå, med fokus både på å spille kjernerepertoaret for kammerorkester og på å gjøre nyskapende prosjekter. På den måten blir juniorene forberedt på å eventuelt spille i ”moderorkesteret” TrondheimSolistene en gang i framtida. De har da vært gjennom en god del av det klassiske repertoaret, og de er blitt vant til nyskapende og genre-overskridende prosjekter, som er en viktig del av TrondheimSolistenes profil. Eksempler på denne type prosjekt er blant annet samarbeidet med Midtnorsk ungdomsstorband og et eget prosjekt med jazzfiolinisten Ola Kvernberg.


Helheten i strykeropplæringa i regionen har vært viktig, man skal ikke konkurrere med andre orkestre eller utdanningsinstitusjoner i regionen, man skal utfylle hverandre. JuniorSolistene har et tett samarbeid med talentutviklingsprogrammet ”Unge musikere” ved NTNU. Alle strykerne som blir tatt opp der, er automatisk med i JuniorSolistene og får samspilltrening der. Ved behov for ytterligere musikere, holder JuniorSolistene eget prøvespill. Orkesteret har satt en øvre aldersgrense som gjør at man må slutte når man begynner på 2. års høyere utdanning - et naurlig tidspunkt siden mange da går videre til studentpraksis i Trondheimsolistene. På denne måten gis førsteårs musikkstudenter ekstra muligheter til å vokse gjennom samspilltrening, solistoppgaver og gruppeledererfaring i JuniorSolistene.


Internasjonal matching og erfaring har også vært et viktig element siden starten. Så å si annethvert år reiser JuniorSolistene på utenlandsturné og samarbeider med tilsvarende ungdomsorkester. Dette er til stor inspirasjon for ungdommene, ikke minst siden de oppdager at de faktisk har noe å fare med! Selv i møte med anerkjente talentfabrikker som Purcell School i London og Neruda Gymnazium i Praha.Sist, men ikke minst, spiller JuniorSolistene en rolle for å inspirere de yngste talentene. De under 15 år får et mål å strekke seg etter – kanskje de kan bli gode nok til å bli med i JuniorSolistene en gang, og - med tid og stunder - Trondheimsolistene? Orkesteret spiller derfor jevnlig i regionen, seinest i Mosjøen tidligere i år.


JuniorSolistene gir talentfulle ungdommer et innblikk i hvordan et profesjonelt musikerliv kan være, både gjennom det å jobbe på et høyt nivå og ved å gi konserter i inn- og utland. Erfaringene legger et viktig grunnlag når avgjørelsen om å satse på et utøvende yrke skal tas. Det er gledelig å se at etter 20 år med JuniorSolistene, sitter flere av juniorene i dag som profesjonelle musikere både i TrondheimSolistene og andre orkestre i Norge.


Tekst: Sigmund Tvete Vik/Åse Våg Aaknes

Foto: Ole Wuttudal/Kristian Wanvik133 views0 comments

Comments


bottom of page