top of page
IMG_3042_edited.jpg

OM OSS

Talent Trondheim Kammermusikkskolen består av de største institusjonene og fagmiljøene for talentutvikling i Trøndelagsregionen:

NTNU - INSTITUTT FOR MUSIKK

TRONDHEIM INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION 

TRONDHEIM  KULTURSKOLE 

TRONDHEIMSOLISTENE 

TRONDHEIM SYMFONIORKESTER & OPERA 

BAKGRUNN 

Siden 1970-tallet har kammermusikk vært satsningsområde i Trondheimsregionen. Trondheimsmiljøet var tidlig ute med å etablere samspill med mentorer for unge talenter,samt etablere faste kammergrupper for svært unge musikktalenter. Samspill er og har vært ryggraden i talentsatsingen i Trondheim, og de siste årene har vist at tidlig og kvalitativ samspillopplæring er et viktig premiss for å bringe frem utøvende talenter på høyt nivå. Alle institusjonene i Talent Trondheim har på ulike måter vært aktive i denne satsingen.

​Evner og ferdigheter i samspill er vesentlige faktor hos en topp utøver innen musikk. Kammermusikalsk kommunikasjon er selve basisen i ensemble og orkesterspill, og som solist i samspill med orkester. På dette grunnlaget tolker vi kammermusikk-begrepet bredt, ved å la det omfatte samspill fra duo til symfoniorkester. Samspill er også grunnleggende kunnskap for komponister og dirigenter.

I regionen har talentutvikling vært en prioritert aktivitet på mange plan, og med dette samarbeidet blir samarbeidsmuligheter, koordinering, kompetansebygging og andre måter å hente ut synergier på, satt i system. Gjennom prosjektet vil vi tilrettelegge for et inspirerende miljø for regionens klassiske musikktalenter, med tilgang på motiverende samspillsprosjekt, god tid til egenøving, sterke lærer- og mentorressurser og andre elementer som er avgjørende for et talent i utvikling.

Talent Trondheim sin samlede kompetanse sikrer et kvalitativt kammermusikalsk opplegg som kan tilbys den enkelte, fra ungt talent og til utøvende kunstner klar for en internasjonal karriere. Tilbudet gis instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innenfor klassisk skolering og i alderen 15-30 år.

Foto: Kristian Wanvik

bottom of page