©2019 by Kammermusikkskolen. Proudly created with Wix.com

OM OSS

Siden 1970-tallet har kammermusikk vært satsningsområde i Trondheimsregionen.

Trondheimsmiljøet var tidlig ute med å etablere samspill med mentorer for unge talenter,

samt etablere faste kammergrupper for svært unge musikktalenter. Samspill er og har vært ryggraden i

talentsatsingen i Trondheim, og de siste årene har vist at tidlig og kvalitativ samspillopplæring er et

viktig premiss for å bringe frem utøvende talenter på høyt nivå. Alle institusjonene i Talent

Trondheim har på ulike måter vært aktive i denne satsingen.

Evner og ferdigheter i samspill er vesentlige faktor hos en topp utøver innen musikk.

Kammermusikalsk kommunikasjon er selve basisen i ensemble og orkesterspill og som solist i

samspill med orkester. På dette grunnlaget tolker vi kammermusikk-begrepet bredt, ved at det

omfatter samspill fra duo til symfoniorkester. Dette er også grunnleggende kunnskap for

komponister og dirigenter. I regionen har talentutvikling vært en prioritert aktivitet på mange plan,

men det har skortet noe på koordinering og systematisering av kompetansebygging hos det enkelte

musikktalent. Gjennom et koordinert tilbud der vi bygger ferdighet og personlig uttrykk over tid, vil vi

tilrettelegge for gode arbeidsforhold med god tid til egenøving og samkjøring av aktivitetene og 

tilbudene til talentene. Dette mener vi vil gi gode forhold for trivsel og overskudd,

noe som er viktig for en god utvikling.

Gode mentorordninger sikrer personlig tilrettelegging, spissing, langsiktighet og høy kvalitet.

Gjennom disse ordningene og jevnlig kammermusikalsk samspill med en lokalt bosatt mentor fra TS,

TSO eller IMU vil vi legge til rette for trygg og stabil oppfølging og utvikling på høyt kunstnerisk nivå.

Talent Trondheim sin samlede kompetanse sikrer et kvalitativt kammermusikalsk opplegg som kan

tilbys den enkelte, fra ungt talent og til utøvende kunstner klar for en internasjonal karriere.

Tilbudet gis instrumentalister, sangere, dirigenter og komponister innenfor klassisk skolering og i

alderen 15-30 år. Kammermusikkskolen er et langsiktig løp. Tilbudet skal være faglig forsvarlig og ikke

låst til ett bestemt opplegg. Kunstnerisk faglig frihet skal ivaretas av kunstnerisk ansvarlige i Talent

Trondheim.