top of page
Div_bla%25CC%258As_LSK_1000_Foto-_Wanvik_edited_edited.jpg

TALENT TRONDHEIM

TALENT TRONDHEIM
KAMMERMUSIKKSKOLEN

VISJON OG FORMÅL:

Talent Trondheim Kammermusikkskolen er et talentutviklingsprosjekt for unge musikere i alderen 13-30 år. Målet er å kunne gi hvert enkelt talent et tilpasset og helhetlig tilbud med instruksjon, mentormøter, mesterklasser, samspill med gjestende internasjonale musikere, kammermusikk og  konserterfaring. Med dette som utgangspunkt for videre utvikling, tilegner talentene seg avgjørende ferdigheter innen samspill i tillegg til at de hever sitt musikalsktekniske nivå. Talent Trondheim Kammermusikkskolen søker å samordne regionens talentarbeid, slik at man kan hente ut synergier og samarbeidsmuligheter på tvers av alle institusjonene de ulike talentene forholder seg til i sitt utviklingsløp. Forent kompetanse- og ressursutnyttelse styrker og utvider tilbudet til den enkelte, samtidig som det bidrar til et godt og støttende talentmiljø i regionen.

JS_bak_fire_a%CC%8Arstider_Foto_Wanvik_edited.jpg
bottom of page