©2019 by Kammermusikkskolen. Proudly created with Wix.com

VISJON

Talent Trondheim vil tilby musikktalenter bosatt i regionen et profesjonelt og helhetlig talentprogram

basert på samspill og kammermusikalske aktiviteter.

Kammermusikkskolen er et talentutviklingsprosjekt for unge musikktalenter i alderen 15-30 år der

hvert enkelt talent får et tilpasset helhetlig opplegg med instruksjon, mentormøter, konserterfaring

og synliggjøring med samspill som utgangspunkt for videre utvikling og nivåheving.

Dette gjøres ved hjelp av veiledning av gjestende musikere på internasjonalt nivå i tillegg til mentoropplegg

på en regelmessig basis, og gjennom egne aktiviteter.

Slik skal talentene gis muligheter til å etablere en internasjonal utøvende musikerkarriere gjennom

en lokal forankring, med nasjonal og internasjonal kontakt.

Talent Trondheim vil i fellesskap å tilby et helhetlig strukturert tilbud tilpasset det enkelte

musikktalents behov, kapasitet og nivå.

Ved å samle institusjonene om et felles program rundt talentsatsingen mener vi at kompetansen,

ressursutnyttelsen og nivået på tilbudet styrkes.